Bài 29.2; 29.3; 29.4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 29.2. Tương tự Câu 29. l 1. Vị trí ... DeHocTot.com

Bài 29.2; 29.3; 29.4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


29.2. Tương tự Câu 29. l

1. Vị trí và tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính được xác định bởi biểu thức

2. Theo định nghĩa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức

3. Trong mọi trường hợp, khoảng cách vật - ảnh đối với thấu kính đều có biểu thức

4. Số phóng đại ảnh của vật tạo bởi thấu kính có thể tính bởi biểu thức

 

a)  

 

b) |d + d’|

 

c) 1/f

d)  

e)  

Trả lời:

1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – d

* Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như trong hình 29.1. hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 29.3 và 29.4.

 

29.3. (Các) thấu kính nào là thấu kính hội tụ ?

A. (1).                            B. (4)                   C. (3) và (4).         D. (2) và (3)

Trả lời:

Đáp án D

29.4. (Các) thấu kính nào là thấu kính phân kì ?

A. (2)                             B. (3).

C. (l) và (2).                 D. (1) và (4).

Trả lời:

Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay