Bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 78, 79 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - * Có một thấu kính hội tụ, trục chính... DeHocTot.com

Bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 78, 79 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


* Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng được ghi số như trên Hình 29.2.

 

Dùng các giả thiết trên Hình 29.2 để chọn đáp án đúng ở các câu : 29.5, 29.6, 29.7.

29.5. (Các) tia sáng nào thể hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kính ?

A.Tia(l).                                  B. Tia (2).       

C. Hai tia (1) và (2).                D. Không có.

Trả lời:

Đáp án C

29.6. Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điểm ảnh ?

A. Tia (1).                          B. Tia (2).

C. Tia (3).                          D.Tia (4).

Trả lời:

Đáp án C

29.7. Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điểm vật ?

A.Tia (l)                   B. Tia (2).

C. Tia (3).                 D. Tia (4).

Trả lời:

Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay