Bài 30.1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với ... DeHocTot.com

Bài 30.1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phai để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

1. Trong một hệ thấu kính ghép

2. Ảnh tạo bởi thấu kính trước sẽ

3. Ảnh ảo của vật tạo bởi hộ cũng là ảnh ảo đối với

4. Nếu ảnh trung gian là ảnh ảo

 

a)  trở thành vật đối với thấu kính sau

b) thấu kính cuối của hệ

c) có sự tạo ảnh liên tiếp do từng thấu kính của hệ.

d) nó trở thành vật thật đối với thấu kính kế tiếp.

e) là tỉ số giữa độ cao của ảnh sau cùng và độ cao của vật ban đầu tính theo trị số đại số.vật đối với thấu kính sau.

Trả lời:

1- c; 2 – a; 3 – b; 4 – dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay