Bài 30.2; 30.3; 30.4 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Có hai thấu kính L1 và L2 (Hình 30.1) đư... DeHocTot.com

Bài 30.2; 30.3; 30.4 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


  • Có hai thấu kính L1 và L2 (Hình 30.1) được ghép đồng trục với F1’ = F2 (tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng tiêu điểm vật chính của L2).

Dùng các giả thiết này để chọn đáp án đúng ở các câu hỏi từ 30.2 tới 30.5 theo quy ước :

(1):  ở trên O1X

(2): ở trên O2Y.

(3): ở trong đoạn O1O2

(4): không tồn tại (trường hợp không xảy ra).

30.2. Nếu L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

A. (1).                     B. (2).             c. (3)                   D.(4).

Trả lời:

Đáp án C

30.3. Nếu L1 là thấu kính hội tụ và L2 là thấu kính phân kì thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí:

A.(l).                              B. (2).                  c.(3)                         D.(4).

Trả lời:

Đáp án B

30.4. Nếu L1 là thấu kính phân kì và L2 là thấu kính hội tụ thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

A. (1).  B. (2).  C. (3).  D.(4).

Trả lời:

Đáp án Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay