Bài 30.5; 30.6; 30.7 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 30.5. Nếu L1 và L2 đều là thấu kính phâ... DeHocTot.com

Bài 30.5; 30.6; 30.7 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


30.5. Nếu L1 và L2 đều là thấu kính phân kì thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

A. (1)                             B. (2)                   c. (3).                   D.(4).

Trả lời:

Đáp án D

30.6. Có hệ hai thấu kính ghép đồng trục L1 và L2. Một tia sáng song song với trục chính truyền qua thấu kính như Hình 30.2. Có thể kết luận những gì về hệ này ?

A. L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ.

B. L1 và L2 đều là thấu kính phân kì.

C. L1 là thấu kính hội tụ, L2 là thấu kính phân kì.

D. L1 là thấu kính phân kì, L2là thấu kính hội tụ.

Trả lời:

Đáp án D

30.7. Tiếp Câu hỏi 30.6, tìm kết luận sai dưới đây về hệ ghép này.

A. F1’ =F2.                                                B.O1O2 = f2 – f1

 C. IJ kéo dài cắt trục chính tại F2             D. O1O2 = f1 + f2

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay