Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 3.1. Tại điểm nào dưới đây sẽ không ... DeHocTot.com

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


3.1. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

A. Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện.

B. Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện.

C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm điện.

D. Ở bên trong một quả cầu kim loại nhiễm điện.

Trả lời: 

Đáp án D

3.2. Đồ thị nào trong Hình 3.1 phản ánh sự phụ thuộc của cường độ điộn trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?

 

Trả lời: 

Đáp án D

3.3. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một êlectron (-e = -l,6.10-19  C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào?

A. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

C. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

D. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

Trả lời: 

Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay