Bài 31.1 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với ... DeHocTot.com

Bài 31.1 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

1. Vì chiết suất của thuỷ dịch và thể thuỷ tinh chênh lệch ít nên

2. Điều tiết là hoạt động thay đổi tiêu cự của mắt thực hiện nhờ

3. Khi mắt quan sát vật ở điểm cực viễn thì

4. Năng suất phân li của mắt là góc trông vật nhỏ nhất mà

 

a) các cơ vòng của mắt bóp lại làm giảm bán kính cong của thể thuỷ tinh.

b) mắt ở trạng thái không điều tiết ứng với tiêu cự lớn nhất của thể thuỷ tinh.

c) sự khúc xạ ánh sáng xảy ra phần lớn ở mặt phân cách không khí - giác mạc.

d) mắt còn phân biệt hai điểm đầu và cuối của vật.

e) mắt ở trạng thái điều tiết tối đa ứng với tiêu cự nhỏ nhất của thể thuỷ tinh

Trả lời: 

1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay