Bài 31.12 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Mắt của một người có tiêu cự của th... DeHocTot.com

Bài 31.12 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết.

a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15 mm. Mắt bị tật gì ?

b) Xác định tiêu cự và độ tụ của thấu kính phải mang để mắt thấy vật ở vô cực không điều tiết (kính ghép sát mắt).

Trả lời:

a) Vì fmax > OV nên mắt viễn

b) Theo công thức về độ tụ:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{{k_k}}} = \frac{1}{{OV}} - \frac{1}{{f_{{\rm{max}}}^{}}} \Rightarrow {f_k} = \frac{{15.18}}{{18 - 15}} = 90mm = 9cm\\
{D_k} = \frac{1}{{{f_k}}} \approx 11dp
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay