Bài 31.14 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Mắt của một người có điểm cực viễ... DeHocTot.com

Bài 31.14 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.

a) Người này bị tật gì vể mắt ?

b) Phải ghép sát vào mắt thấu kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn thấy vật đặt cách mắt 20 m không điều tiết ?

Trả lời:

a) Vì CV là thật (trước mắt); OCV ≠ ∞ --> Mắt cận.

b)  

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{{f_k}}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{{2000}} - \frac{1}{{50}} \Rightarrow {f_k} = \frac{{50.2000}}{{ - 1950}} = - 51,3cm\\
{D_k} = \frac{1}{{{f_k}}} = - \frac{1}{{0,513}} \approx 1,95dp
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay