Bài 31.16 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Mắt của một người cận thị có điểm... DeHocTot.com

Bài 31.16 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm.

a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì, độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng ?

b) Người này muốn đọc một thông báo cách mắt 40 cm nhưng không có kính cận mà lại sử dụng một thấu kính phân kì có tiêu cự 15 cm. Để đọc được thông báo trên mà không phải điều tiết thì phải đặt thấu kính phân kì cách mắt bao nhiêu ?

Trả lời:


a) fk = -OCV = -20cm

k = 1/fk = -1/0,2 = -5 dp.

b) 

\(\begin{gathered}
\frac{1}{{O'A}} - \frac{1}{{O'{C_V}}} = \frac{1}{{f{'_k}}} \hfill \\
\Rightarrow \frac{1}{{40 - x}} - \frac{1}{{20 - x}} = - \frac{1}{{15}} \hfill \\
\end{gathered} \)

Giải: x = 10cm (Hình 31.2G)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay