Bài 31.2 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 31.2 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Tương tự Câu 31.1.

Đặt: O là quang tâm mắt ; Cv là điểm cực viễn ;

V là điểm vàng ; Cc là điểm cực cận.

1. Đặc trưng cấu tạo của mắt cận là

2. Đặc trưng cấu tạo của mắt viễn là

3. Khi khắc phục tật cận thị bằng cách đeo kính sát mắt thì tiêu cự của kính có giá trị tính bởi biểu thức

4. Mắt không tật lúc điều tiết tối đa thì có độ tụ tăng lên một lượng có giá trị tính bởi biểu thức

 

a) fmax > OV

b) fmax < OV

c) 1/OCc

d) – OCV

e) CCCV

Trả lời:

1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay