Bài 31.3; 31.4 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 31.3. Khi mắt không điều tiết thì ảnh c... DeHocTot.com

Bài 31.3; 31.4 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


31.3. Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu ?

A. Tại điểm vàng V.                                 

B. Trước điểm vàng V.

C. Sau điểm vàng V.                          

D. Không xác định được vì không có ảnh.

Trả lời:

Đáp án C

31.4. Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra tại đâu ?

A. Tại điểm vàng V.                                 

B. Trước điểm vàng V.

C. Sau điểm vàng V.             

D. Không xác định được vì không có ảnh.

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay