Bài 32.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với ... DeHocTot.com

Bài 32.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

1. Các dụng cụ quang đều có tác dụng tạo ảnh của vật với góc trông

2. Đại lượng đặc trưng của các dụng cụ quang là

3. Kính lúp được cấu tạo bởi

4. Đối với kính lúp, vật phải có vị trí

 

a) số bội giác hay còn gọi là sốphóng đại góc.

b) thấu kính hội tụ hay hệ ghép tương đương một thấu kính hội tụ có tiêu cự vài xentimét.

c) ở bên trong đoạn từ quang tâm kính đến tiêu điểm vật chính.

d) lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

e) đưa ảnh của vật vào trong khoảng nhìn rõ của mắt

Trả lời:

1 – d; 2 - a; 3 – b; 4 – cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay