Bài 32.2; 32.3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 32.2; 32.3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp :

(1) Tiêu cự của kính lúp.

(2) Khoảng cực cận OCc của mắt.

(3) Độ lớn của vật.

(4) Khoảng cách từ mắt đến kính.

Hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 32.2 và 32.3

32.2. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc các yếu tố nào ?

A. (1) + (2).                                           B.(l) + (3)

C. (2) + (4).                                           D.(l) + (2) + (3) + (4).

Trả lời:

Đáp án A

32.3. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yếu tố nào?

A.(l)                                                      B.(3).

C. (2) + (3).                                           D. (2) + (3) + (4).

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay