Bài 32.4; 32.5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 32.4. Trong trường hợp ngắm chừng nào th... DeHocTot.com

Bài 32.4; 32.5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


32.4. Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự ?

A. Ở vô cực.                                         B. Ở điểm cực viễn nói chung,

C. Ở điểm cực cận.                               D. Ở vị trí bất kì.

Trả lời:

Đáp án A

32.5. Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người quan sát có khoảng cực cận OCc = 20 cm ngắm chừng ở vô cực để quan sát một vật.

Số bội giác của kính có trị số nào ?

A. 5.                         B. 4.                     C. 2.                     D. Khác A, B, C.

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay