Bài 32.8 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một người cận thị có điểm cực viễ... DeHocTot.com

Bài 32.8 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.

a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật ở xa vô cùng không điều tiết.

b) Khi đeo kính, người này có thể đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 20 cm (mắt sát kính). Hỏi điểm cực cận của mắt cách mắt bao xa ?

c) Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không phải điều tiết, người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt. Khi đó phải đặt trang sách cách kính lúp bao nhiêu?

Trả lời:

a) fk = - OCv = - 50cm = - 0,5m à Dk = 1/fk = -2dp

b).  

\(\frac{1}{d} - \frac{1}{{O{C_C}}} = \frac{1}{{{f_k}}} \Rightarrow O{C_C} = \frac{{50.20}}{{70}} \approx 14,3cm\)

c) d’ = - OCv = - 50cm

 \(\frac{1}{d} - \frac{1}{{O{C_V}}} = \frac{1}{{{f_l}}} \Rightarrow d = \frac{{50.5}}{{55}} \approx 4,55cm\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay