Bài 33.1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với ... DeHocTot.com

Bài 33.1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

1. Kính hiển vi là quang cụ hỗ trợ cho mắt có

2. Vật kính của kính hiển vi có thể coi là một thấu kính hội tụ có

3. Thị kính của kính hiển vi cũng là một thấu kính hội tụ có

4. Độ dài quang học của kính hiển vi là khoảng cách

a) từ tiêu điểm ảnh chính F\ của vật kính đến tiêu điểm vật chính của thị kính.

b) độ tụ rất lớn khoảng hàng trăm điôp.

c) số bội giác lớn hơn rất nhiều so với số bộí giác của kính lúp.

d) tiêu cự vài xentimét và có vai trò của kính lúp.

e) giữa hai quang tâm của vật kính và thị kính.

 

Trả lời:

1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay