Bài 33.4; 33.5; 33.6 trang 90 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 33.4. Số bội giác của kính hiển vi ngắ... DeHocTot.com

Bài 33.4; 33.5; 33.6 trang 90 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


33.4. Số bội giác của kính hiển vi ngắm chừng ở vô cực có (các) tính chất nào sau đây ?

A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính.

B. Tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính.

C. Tỉ lệ thuận với độ dài quang học của kính.

D. Các kết luận A, B, C đều đúng.

Trả lời:

Đáp án C

33.5. Trên vành vật kính và thị kính của kính hiển vi thường có ghi các con số. Nêu ý nghĩa của các con số này :

 

Vật kính

Thị kính

A.

Số phóng đại ảnh

Tiêu cự

B.

Số phóng đại ảnh

Số bội giác ngắm chừng ở vô cực

C.

Tiêu cự

Số phóng đại ảnh

D.

Tiêu cự

Độ tụ

 

Trả lời:

Đáp án B

33.6. Kính hiển vi có f1 = 5 mm ; f2 = 2,5 cm ;  d = 17 cm. Người quan sát có OCc = 20 cm. Số bội giác của kính ngắm chừng ở vô cực có trị số là :

A. 170.     B. 272.        C. 340.                        D. Khác A, B, C

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay