Bài 34.2 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài 34.2 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Chọn trả lời đúng về cỡ độ lớn của tiêu cự và độ tụ của vật kính, thị kính đối với kính hiển vi và kính thiên văn nêu trong bảng dưới đây

 

Kính hiến vi

Kính thiên văn

 

Vật kính

Thị kính

Vật kính

Thị kính

A.

xentimét

milimét

trăm điôp

chục điôp

B.

milimét

xentimét

< 1 điôp

chục điôp

C.

xentimét

xentimét

chục điôp

trăm điôp

D.

milimét

mét

điôp

trăm điôp

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay