Bài 3.8 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối ... DeHocTot.com

Bài 3.8 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường đều, có phương nằm ngang và có cường độ điện trường E = 1.103 V/m. Dây chỉ hợp với phương thẳng đứng một góc 100. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

Trả lời:

Xem hình vẽ tương tự như Hình 1.1G.

Ta có:

\(\tan \alpha = {F \over P}\)

  với F = |q|E và P = mg

Vậy

\(\left| q \right| = {{mg\tan \alpha } \over E} = {1,76.10^{ - 7}}C\)

 Hay q = ± 1,76.10-7C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay