Bài 5.10 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Bắn một êlectron với vận tốc v0  vào ... DeHocTot.com

Bài 5.10 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Bắn một êlectron với vận tốc v0  vào điện trường đều giữa hai bản kim loai phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại (Hình 5.2). Hiệu điện thế giữa hai bản là U.

a) Electron sẽ bị lệch về phía bản dương hay bản âm ?

b) Biết rằng êlectron bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Viết biểu thức tính công của lực điện trong sự dịch chuyển của êlectron trong điện trường.

c) Viết công thức tính động năng củạ êlectron khi bắt đầu ra khỏi điện trường.

Trả lời:

a) Electron bị lệch về phía bản dương.

b) Gọi O là điểm mà electron bắt đầu bay vào điện trường của tụ điện, A là điểm mà electron bắt đầu bay ra khỏi tụ điện. A nằm sát mép bản dương, d là khoảng cách giữa hai bản, dAO là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm A trên  và điểm O; U là hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm; E là cường độ điện trường giữa hai bản (Hình 5.2G).

Ta có U = Ed; UAO = EdAO với dAO = d/2 thì UAO = U/2.

Công của lực điện tác dụng lên electron là AOA = eUOA với e < 0.

Vì UOA = - UAO nên ta có AOA = -eU/2.

c) Công của lực điện làm tăng động năng của electron: 

\({A_{OA}} = {{\rm{W}}_{{d_A}}} - {{\rm{W}}_{{d_O}}}\)

Vậy

\(\eqalign{
& {{\rm{W}}_{{d_A}}}{\rm{ = }}{{\rm{W}}_{{d_O}}} + {A_{OA}} \cr
& {{\rm{W}}_{{d_A}}} = {{mv_0^2} \over 2} - {{eU} \over 2} \cr
& {{\rm{W}}_{{d_A}}} = {{mv_0^2 - eU} \over 2} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay