Bài 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 6.3. Hai tụ điện chứa cùng một lượng ... DeHocTot.com

Bài 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


6.3. Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì

A. chúng phải có cùng điện dung.

B. hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C. tụ điện nào có điộn dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.

D. tụ điện nào có điện dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn,

Trả lời:

Đáp án D

6.4. Trường hợp nào dưới đây ta có một tụ điện ?

A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện, đặt xa các vật khác.

B. Một quả cầu thuỷ tinh nhiễm điện, đặt xa các vật khác.

C. Hai quả cầu kim loại, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

D. Hai quả cầu thuỷ tinh, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

Trả lời:

Đáp án C

6.5. Đơn vị điện dung có tên là gì ?

A. Culông.                                       B. Vôn.

C. Fara.                                            D. Vôn trên mét.

Trả lời:

Đáp án C

6.6. Một tụ điện có điện dung 20 μF, được tích điện dưới hiệu điện thế 40 V. Điện tích của tụ sẽ là bao nhiêu ?

A. 8.102 C.                B. 8C.                C. 8.10-2 C.                  D. 8.10-4 C

Trả lời:

Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay