Bài 6.9 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20... DeHocTot.com

Bài 6.9 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF, dưới hiệu điện thế 200 V. Sau đó nối tụ điện C1 với tụ điện C2, có điện dung 10 μF, chưa tích điện. Sử dụng định luật bảo toàn điện tích, hãy tính điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tu điên sau khi nối với nhau.

Trả lời:

Đặt U = 200 V, C1 = 20 μF và Q là điện tích của tụ lúc đầu :

Q = C1U = 20.10-6.200 = 4.10-3 C

Gọi Q1, Q2 là điện tích của mỗi tụ, U’ là hiệu điện thế giữa hai bản của chúng (Hình 6.1G).

ta có :

Q1 = C1U’

Q2=C2U’

Theo định luật bảo toàn điện tích :

Q1 + Q2 = Q

hay          Q = (C1+C2)U'

Với Q = 4.10-3 C

C1 + C2 = 30 μF

Thì 

\(\eqalign{
& U' = {Q \over {{C_1} + {C_2}}} = {{{{4.10}^{ - 3}}} \over {{{30.10}^{ - 6}}}} = {{400} \over 3}V \approx 133V \cr
& {Q_1} = {20.10^{ - 6}}.{{400} \over 3} \approx {2,67.10^{ - 3}}C \cr
& {Q_2} = {10.10^{ - 6}}.{{400} \over 3} \approx {1,33.10^{ - 3}}C \cr}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay