Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - 7.1. Dòng điện chạy trong mạch điện nà... DeHocTot.com

Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


7.1. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi ?

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.

B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.

D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.

Trả lời:

Đáp án A

7.2. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào ?

A.   \(I = {{{q^2}} \over t}\)               B. I = qt                     

C. I = q2t                     D. \(I = {q \over t}\)

Trả lời:

Đáp án D

7.3. Điều kiện để có dòng điện là

A. chỉ cần cấc vật dẫn điện có cùng nhiệt độ nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín.

B. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

C. chỉ cần có hiệu điện thế.

D. chỉ cần có nguồn điện.

Trả lời:

Đáp án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay