Bài 7.10 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Cường độ dòng điện không đổi chạy ... DeHocTot.com

Bài 7.10 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

b) Tính số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Biết điện tích của một êlectron là - 1,6.10-19 C.

Trả lời:

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It =0,273. 60= 16,38 C

b) Số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

\({N_e} = {q \over {\left| e \right|}} = {{16,38} \over {\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}} \approx 1,{02.10^{20}}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay