Bài 7.11 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Suất điện động của một acquy là 6 V. ... DeHocTot.com

Bài 7.11 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

Trả lời:

Công của lực lạ là:

Ang = qU = 0,8. 6 = 4,8Jde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay