Bài 7.12 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ kh... DeHocTot.com

Bài 7.12 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Trả lời:

Suất điện động của nguồn điện là:

\(A = q.E \Rightarrow E = {A \over q} = 12V\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay