Bài 7.13 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. ... DeHocTot.com

Bài 7.13 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.

Trả lời:

Công của pin là:

A = q.U = 54. 1,1 = 59,4J.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay