Bài 7.14 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J ... DeHocTot.com

Bài 7.14 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180 C bên trong và giữa hai cực của pin. Tính suất điện động của pin này.

Trả lời:

Suất điện động của pin:

\(E = {A \over q} = {{270} \over {180}} = 1,5V\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay