Bài 7.15 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một bộ acquy có suất điên động là 6 V... DeHocTot.com

Bài 7.15 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một bộ acquy có suất điên động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện.

a) Tính lượng điện tích được dịch chuyển này.

b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút, tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

Trả lời:

a) Lượng điện tích dịch chuyển:

\(q = {A \over E} = {{360} \over 6} = 60C\)

b) t = 5 phút = 300s

Cường độ dòng điện chạy qua acquy:

\(I = {q \over t} = {{60} \over {300}} = 0,2{\rm{A}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay