Bài 7.16 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng ... DeHocTot.com

Bài 7.16 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 20 giờ thì phải nạp lại.

b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

Trả lời:

a) Cường độ dòng điện trong 20giờ:

\(I = {4 \over {20}} = 0,2{\rm{A}}\)

b) Suất điện động của acquy:

20 giờ = 72000s

86,4kJ = 86,4.103 J

\(E = {A \over q} = {A \over {I.t}} = {{86,{{4.10}^3}} \over {0,2.72000}} = 6V\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay