Bài 8.10 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một đèn ống loại 40 W được chế tạo... DeHocTot.com

Bài 8.10 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100 W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 4 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên ? Cho rằng giá tiền điện là 1500 đ/(kw.h).

Trả lời:

Điện năng mà đèn ống tiêu thụ trong thời gian đã cho là :

A1 = P1t  = 21 600 000 J = 6 kw.h

Điện năng mà đèn dây tóc tiêu thụ trong thời gian này là :

A2 = P2t = 15 kW.h

Số tiền điện giảm bớt là : M = (A2 – A1). 1500 = 13 500 (đ).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay