Bài 8.12 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một acquy có suất điện động là 12 V.a)... DeHocTot.com

Bài 8.12 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một acquy có suất điện động là 12 V.

a) Tính công mà acquy này thực hiện khi dịch chuyển một êlectron bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

b) Công suất của acquy này là bao nhiêu nếu có 3,4.1018 êlectron dịch chuyển như trên trong một giây.

Trả lời:

a) A = qU = 1,92.10-18J

b) \(P = {{qU} \over t} = {{neU} \over t} = 3,{4.10^{18}}.1,{6.10^{ - 19}}.12 = 6,528W\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay