Bài 8.9 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một ấm điộn được dùng với hiệu đi... DeHocTot.com

Bài 8.9 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một ấm điộn được dùng với hiệu điện thế 220 V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200 C trong 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3 và hiệu suất của ấm là 90%.

a) Tính điện trở của ấm điện.

b) Tính công suất điện của ấm này.

Trả lời:

a) Nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là Q = cm(t20 – t10) = 502 800 J.

Điện năng mà ấm tiêu thụ A = 10Q/9.

Cường độ dòng điện chạy qua ấm là  

\(I = {A \over {Ut}} = {{10Q} \over {9Ut}} \approx 4,232A\)

Điện trở của ấm là R ≈ 52Ω.

b) Công suất của ấm là P ≈ 931Wde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay