Bài 9.6 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình ... DeHocTot.com

Bài 9.6 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở ?

c) Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất toả nhiệt ở điện trở ?

Trả lời:

a)    \(I = {E \over {{R_1} + {R_2} + {R_3}}} = 1A\)

b) U2 = IR2 = 4 V.

c) Đổi t = 10 phút = 600s

Công nguồn điện sản ra trong 10 phút: Ang = EIt =  7200 J

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 là: P = I2R3 = 5W.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay