Bài I.1, I.2, I.3,I.4 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - I.1. Chỉ ra công thức đúng của định lu... DeHocTot.com

Bài I.1, I.2, I.3,I.4 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


I.1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không.

A. \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over r}\)                          B. \(F = k{{{q_1}{q_2}} \over r}\)              

C. \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over {{r^2}}}\)                          D. \(F = {{{q_1}{q_2}} \over {kr}}\)

Trả lời:

Đáp án C

I.2. Trong công thức định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm thì F và q là gì ?

A. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử ; q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường.

B. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử ; q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường.

C. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử ; q là độ lớn của điện tích thử.

D. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử ; q là độ lớn của điện tích thử.

Trả lời:

Đáp án D

I.3. Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện trường đều A = qEd thì d là gì ? Chỉ ra câu khẳng định không chắc chắn đúng.

A. d là chiều dài của đường đi.

B. d là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.

C. d là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.

D. d là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.

Trả lời:

Đáp án A

I.4. Q là một điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với OM = 10cm và ON = 20cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng.

A. VM < VN < 0           B. VN < VM < 0          

C. VM > VN > 0           D. VN > VM > 0

Trả lời:

Đáp án Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay