Bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - I.5. Biểu thức nào dưới đây là biểu t... DeHocTot.com

Bài I.5, I.6, I.7, I.8 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


I.5. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?

A. \({F \over q}\)                 B. \({U \over d}\)                 C.  \({{{A_{M\infty }}} \over q}\)                 D.\({Q \over U}\) 

Trả lời:

Đáp án D

I.6. q là một tua giấy nhiễm điện dương; q’ là một tua giấy nhiễm điện âm. K là một thước nhựa. Người ta thấy K hút được cả q lẫn q’. K được nhiễm điện như thế nào?

A. K nhiễm điện dương.

B. K nhiễm điện âm.

C. K không nhiễm điện.

D. Không thể xảy ra hiện tượng này.

Trả lời:

Đáp án C

I.7. Trên hình I.1 có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích. Các điện tích đó là:

A. hai điện tích dương.

B. hai điện tích âm.

C. một điện tích dương, một điện tích âm.

D. không thể có các đường sức có dạng như thế.

Trả lời:

Đáp án C

I.8. Tụ điện có điện dung C1 có điện tích q1 = 2.10-3C. Tụ điện có điện dung C2 có điện tích q2 = 1.10-3C. Chọn khẳng định đúng về điện dung của các tụ điện.

A. C1 > C2

B. C1 = C2

C. C1 < C2

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Trả lời:

Đáp án D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay