Bài II.6 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài II.6 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức

A. E = A/q                 

B. E = UAB + I(R + r)             

C. E = I(RN + r)          

D. E = P/I

Trả lời:

Đáp án Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay