Bài III.1 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây ... DeHocTot.com

Bài III.1 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép thì nhiệt độ của sợi dây này tăng thêm 250°C và điện trở của nó tăng gấp đôi. Xác định hệ số nhiệt điện trớ của một sợi dây thép này.

A. 0,004 K-1                   B. 0,002 K-1               

C. 0,04 K-1                     D. 0,005 K-1 

Trả lời:

Đáp án A

Sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở sợi dây thép (kim loại) được xác định theo công thức :

\(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

với R0 là điện trở ở nhiệt độ ban đầu t0 = 200C, R là điện trở ở nhiệt độ t và α là hệ số nhiệt độ của sợi dây thép. Từ đó suy ra :

 \({R \over {{R_0}}} = 1 + \alpha (t - {t_0})\)

Thay t – t0 = 2500C và R/R0 = n = 2, ta tìm được:

\(\alpha = {{n - 1} \over {t - {t_0}}} = {{2 - 1} \over {250}} = 0,004{K^{ - 1}}\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay