Bài III.12 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác địrih số êlectron phát ra từ catôt ... DeHocTot.com

Bài III.12 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác địrih số êlectron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt chân không đạt giá trị bão hoà Ibh =13,6 mA . Cho biết điện tích của êlectron là -e = -l,6.10-19C.

Trả lời:

Trong đèn điot chân không, lượng điện tích của N electron tải từ catot sang anot sau mỗi giây tính bằng: q = Ne.

Khi cường độ dòng điện trong đèn điot đạt giá trị bão hòa Ibh thì lượng điện tích này đúng bằng cường độ dòng điện bão hòa Ibh: q = Ibh.

Từ đó ta suy ra:

\(N = {{{I_{bh}}} \over e} = {{{{13,6.10}^{ - 3}}} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}}} = {8,5.10^{16}}electron\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay