Bài III.13 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định vận tốc chuyển động nhiệt ... DeHocTot.com

Bài III.13 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định vận tốc chuyển động nhiệt của êlectron ở nhiệt độ T = 2500 K. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1.10-31kg và năng lượng chuyển động nhiệt ở nhiệt độ T là \(\varepsilon = {{3kT} \over 2}\) với k = 1,38.10-23 J/K là hằng số Bôn-xơ-man.

Trả lời:

Ở nhiệt độ T, electron có động năng \({W_d} = {{m{u^2}} \over 2}\) đúng bằng năng lượng chuyển động nhiệt  \(\varepsilon = {{3kT} \over 2}\) của nó:

\({{m{u^2}} \over 2} = {{3kT} \over 2}\)

Từ đó suy ra vận tốc chuyển động nhiệt của electron bằng:

\(u = \sqrt {{{3kT} \over m}} = \sqrt {{{{{3.1,38.10}^{ - 23}}.2500} \over {{{9,1.10}^{ - 31}}}}} \approx {3,37.10^5}m/s\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay