Bài III.14 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Xác định vận tốc v của êlectron bay tro... DeHocTot.com

Bài III.14 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Xác định vận tốc v của êlectron bay trong điện trường giữa anôt và catôt của điôt chân không khi hiệu điện thế giữa hai điện cực này là UAK = 1800 V. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1,10-31 kg và điện tích -e = -l,6.10-19C. Coi rằng êlectron bay ra khỏi catôt với vận tốc v0 = 0.

Trả lời:

Gọi U là hiệu điện thế giữa anot và catot. Trong điot chân không, electron chịu tác dụng của điện trường, bay từ catot đến anot. Khi đó độ biến thiên động năng của electron có giá trị bằng công của lực điện trường:

\({{m{v^2}} \over 2} - {{mv_0^2} \over 2} = eU\)

Vì vận tốc chuyển động nhiệt của electron khá nhỏ có thể bỏ qua, nên có thể xem như electron rời khỏi catot với vận tốc v0 = 0. Như vậy, ta suy ra:

\({{m{v^2}} \over 2} = eU \Rightarrow v = \sqrt {{{2eU} \over m}} \)

Thay số, ta tìm được:

 \(v = \sqrt {{{{{2.1,6.10}^{ - 19}}.1800} \over {{{9,1.10}^{ - 31}}}}} \approx {2,5.10^7}m/s\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay