Bài III.9 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Cho dòng điện không đổi chạy qua hai bì... DeHocTot.com

Bài III.9 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Cho dòng điện không đổi chạy qua hai bình điện phân mắc nối tiếp : bình thứ nhất dung dịch đồng sun phát (CuSO4), bình thứ hai chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3).. Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình thứ nhất khi khối lượng bạc bám vào catôt của bình thứ hai là 40,24 g trong cùng khoảng thời gian điện phân. Đồng có khối lượng moi nguyên tử A1 = 63,5 g/mol và hoá trị n1 = 2 ; bạc có khối lượng mol nguyên tử A2= 108 g/mol và hoá trị n2 =1.

Trả lời:

Áp dụng công thức Faraday về điện phân ta có:

Khối lượng đồng bám vào catot:

\({m_1} = {1 \over {96500}}.{{{A_1}} \over {{n_1}}}.It\)

Khối lượng bạc bám vào catot:

\({m_2} = {1 \over {96500}}.{{{A_2}} \over {{n_2}}}.It\)

Từ đó suy ra:    

\({{{m_1}} \over {{m_2}}} = {{{A_1}} \over {{A_2}}}.{{{n_2}} \over {{n_1}}} \Rightarrow {m_1} = {m_2}.{{{A_1}} \over {{A_2}}}.{{{n_2}} \over {{n_1}}}\)

Thay số ta tìm được: 

\({m_1} = 40,24.{{63,5} \over {108}}.{1 \over 2} \approx 11,8g\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay