Bài IV.1 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có d... DeHocTot.com

Bài IV.1 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có dòng điện cường độ 20 A chạy qua và được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Khi đó đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ 1,2 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 80T                         B. 60.10-3T                 

C. 70T                         D. 7,8.10-3T

Trả lời:

Đáp án B

Áp dụng công thức lực từ F = BIIsinα. Vì dòng điện I hướng vuông góc với cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) , nên α = π/2 và sinα = 1. Từ đó ta suy ra cảm ứng từ của từ trường đều có độ lớn bằng :

 \(B = {F \over {I\ell }} = {{1,2} \over {{{20.100.10}^{ - 2}}}} = {60.10^{ - 3}}T\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay