Bài IV.2 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài IV.2 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,8 m được đặt trong một từ trường đều ccó cảm ứng từ 0,80 T. Khi có dòng điện cường độ 4,0 A chạy qua đoạn dâ dãn này thì đoạn dây dẫn bị tác dụng một lực từ bằng 1,5 N. Xác định gó hợp bởi hướng của dòng điện thẳng và hướng của từ trường.

A. 300.                          B. 450                    

C. 600                           D .150.

Trả lời:

Đáp án D

Áp dụng công thức về lực từ : F = BIlsinα, ta suy ra góc hợp bởi hướng của dòng điện thẳng và hướng của từ trường:

\(\sin \alpha = {F \over {BI\ell }} = {{1,5} \over {0,80.4,0.1,8}} = 0,26 \Rightarrow \alpha = {15^0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay