Bài IV.3 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiê... DeHocTot.com

Bài IV.3 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 600 so với hướng củ các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T. Khi dòn điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 7,5 A, thì đoạn dây dẫn bị tá dụng một lực từ bằng bao nhiêu ?

A. 4,2 N.         B. 2,6 N.         C. 3,6 N.         D. 1,5N

Trả lời:

Đáp án B

Áp dụng công thức về lực từ : F = BIlsinα, ta suy ra

F = Bilsin600 ≈ 0,50.7,5.0,8.10-2.0,87 ≈ 2,6Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay