Bài IV.4 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy q... DeHocTot.com

Bài IV.4 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong   không khí, thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây dẫn có độ lớn là 2,1.10-4T. Xác định bán kính của vòng dây.

A.5,0 cm.

B. 0,30 cm.

C. 3,0 cm.                                                                                 

D. 2,5 cm.

Trả lời:

Đáp án C

Áp dụng công thức B = 2π.10-7I/r ta tìm được bán kính của vòng dây dẫn:

\(B = {4.3,14.10^{ - 7}}.{{750} \over {{{85.10}^{ - 2}}}}.5,6 = {6,2.10^{ - 3}}T\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay