Bài V.1 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một ống dây dẫn hình trụ gồm nhiều v... DeHocTot.com

Bài V.1 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một ống dây dẫn hình trụ gồm nhiều vòng dây đồng quấn sít nhau trên suốt chiều dài của nó. Dây đồng có đường kính 0,50 mm. Dòng điện cha trong các vòng dây có cường độ 2,0 A. Xác định độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn này.

A. 5,0 mT.            B. 4,2 mT.              C. 2,5 T.       D. 3,5 mT.

Trả lời:

Đáp án A

Cảm ứng từ trong ống dây dẫn hình trụ có độ dài l, gồm N vòng dây trong đó có dòng điện cường độ I được tính theo công thức : B = 4π.10-7NI/l

Vì N vòng dây dẫn có cùng đường kính d được quấn sít nhau trên suốt chiều dài l của ống dây, nên ta có : l = Nd. Thay vào trên, ta tìm được :

\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}.{1 \over d}I = {4.3,14.10^{ - 7}}.{1 \over {{{0,50.10}^{ - 3}}}}.2,0 \approx 5,0mT\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay