Bài V.3 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một thanh kim loại chuyển động với vậ... DeHocTot.com

Bài V.3 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một thanh kim loại chuyển động với vận tốc 25 m/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ 3,8 mT theo phương vuông góc với các đường sức từ Xác định độ dài của thanh kim loại nếu ở hai đầu của nó có một hiệu điện thế 28 mV.

A. 19cm                 B. 42 cm.               C.32 cm.    D. 29 cm.

Trả lời:

Đáp án D

Sau khoảng thời gian Δt, thanh kim loại có độ dài  l chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \)  theo phương vuông góc với từ trường đều \(\overrightarrow B \), quét được diện tích ΔS = IvΔt. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔS bằng :

\(\Delta \Phi  = B\Delta S = B\ell v\Delta t\)

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta có : \(\left| {{e_c}} \right| = \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right| = B\ell v\)

Vì thanh kim loại có hai đầu hở, nên suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh này bằng hiệu điện thế giữa hai đầu của nó : |ec| = u = 28 mV. Thay vào công thức trên, ta xác định được độ dài của thanh kim loại :

\(\ell  = {u \over {Bv}} = {{{{28.10}^{ - 3}}} \over {{{3,8.10}^{ - 3}}.25}} = 29cm\)

Sau khoảng thời gian Δt, thanh kim loại có độ dài  l chuyển động với vận tốc   theo phương vuông góc với từ trường đều , quét được diện tích ΔS = IvΔt. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔS bằng :

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta có : 

Vì thanh kim loại có hai đầu hở, nên suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh này bằng hiệu điện thế giữa hai đầu của nó : |ec| = u = 28 mV. Thay vào công thức trên, ta xác định được độ dài của thanh kim loại :

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay