Bài V.4 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động... DeHocTot.com

Bài V.4 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động với vận tốc 15 m/s trong từ trường đều theo hướng hợp với các đường sức từ một góc 30°. Xác định độ lớn của cảm ứng từ nếu trong thanh này xuất hiện suất điện động cảm ứng 6,2 mV.

A. 0,69 mT.           B. 2,4 mT.           C. 0,20 mT.   D. 3,2 mT.

Trả lời:

Đáp án A

Sau khoảng thời gian Δt, thanh kim loại có độ dài lchuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \)  theo phương hợp với từ trường đều \(\overrightarrow B \)  một góc α, nên diện tích quét vuông góc với các đường sức từ sẽ là ΔS = lvsinα.Δt, do đó từ thông qua diện tích quét ΔS bằng :

\(\Delta \Phi = B\Delta S = B\ell v\sin \alpha .\Delta t\) 

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta có :

\(\left| {{e_c}} \right| = \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right| = B\ell v\sin {30^o}\)

Từ đó suy ra:

\(B = {{\left| {{e_c}} \right|} \over {\ell v\sin {{30}^0}}} = {{{{6,2.10}^{ - 3}}} \over {1,2.15.0,50}} \approx 0,69mT\)

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay